Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Lenyx Group s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, 147 00, Praha 4, IČO: 24155551 zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 183762, její propojené osoby a subdodavatelé služeb (dále jen “ADMINISTRÁTOR”) se řídí politikou v rámci ochrany osobních údajů uživatelů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25.5.2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato politika se vztahuje na služby poskytované uživatelům prostřednictvím webových stránek routedirect.eu, routeinkasso.eu, app.routedirect.eu obsahující interní komunikátor a přidruženými mobilními aplikacemi (dále jen “APLIKACE”). Nevztahuje se však na webové stránky a služby poskytované třetími osobami, ke kterým lze získat přístup pomocí odkazů uvedených výše nebo pomocí interního komunikátoru či mobilních aplikací.

Soubory Cookie

ADMINISTRÁTOR používá tzv. soubory “cookie” na sledování návštěvnosti uživatelů, ukládání jejich preferencí, jako např. jazyk a údaje k přihlašování. Z důvodů vypnutí souborů cookie může v internetovém prohlížeči dojít k tomu, že uživatel nebude schopen využívat všechny produkty a služby.

Údaje v Google Analytics

Návštěvnost na stránkách ADMINISTRÁTORA sleduje systém Google Analytics, jehož cílem je shromažďování údajů o způsobu prohlížení stránek a jejich popularitě. Tyto údaje jako např. typ prohlížeče, IP adresa nebo země uživatele nebude ADMINISTRÁTOR poskytovat třetím stranám.

Shromažďované údaje od uživatele

ADMINISTRÁTOR sbírá a zpracovává následující typy údajů:

 • Údaje shromážděné vyplněním formulářů v APLIKACI nebo formulářů v rámci registračního / přihlašovacího procesu, informace sdělené ústně, po telefonu nebo v e-mailové konverzaci.
 • Údaje sdělené během nahlášení problému v APLIKACI.
 • Údaje sdělené v kontaktním formuláři.
 • Údaje sdělené v průzkumech, o které ADMINISTRÁTOR může požádat uvnitř APLIKACE nebo e-mailem.
 • Údaje o vaší návštěvě APLIKACE jako např. typ prohlížeče, IP adresa, geolokace a další, které slouží ke sledování obchodních zvyklostí.
 • Údaje zahrnují, ale nejsou omezené, zejména jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje, které jsou potřeba k dokončení formulářů uvnitř APLIKACE.

Využívání údajů

Všechny výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí služby nabízených v APLIKACI. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

Souhlas ke zpracování výše uvedených dat uvádíte při registraci v APLIKACI nebo při přihlášení v automaticky otevřeném okně. Udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@routedirect.eu nebo smazání svého zákaznického účtu v APLIKACI.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.